per.stenb.org works exhibitions quotes cv blog contact links


Jolly Roger

 
Born 1978 in Edsbyn, lives and works in Stockholm.


education
 

Fri konst, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm     2002 - 2007
Konstvetenskap, Stockholms Universitet   2001 - 2002
Gerlesborgsskolan, Stockholm   2000 - 2001
Pernbys Målarskola, Stockholm   1998 - 2000
Färg och form, Väddö Folkhögskola   1997 - 1998


scholarship

Hälsinge Akademins kulturstipendiat   2006
Gävleborgs läns konstförenings yngrestipendiat   2007
Copyright © 2007-2010 Per Stenborg